Περιήγηση: Αγρότες Σύνταγμα

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Με την περηφάνια του τίμιου αγώνα επιστρέφουν στα μπλόκα οι αγρότες (ΒΙΝΤΕΟ — ΦΩΤΟ)

Με την περη­φά­νια του τίμιου αγώ­να και την αξιο­πρέ­πεια των δίκαιων αιτη­μά­των απο­χώ­ρη­σαν κατα­χει­ρο­κρο­τού­με­νοι από τους Αθη­ναί­ους οι βιο­πα­λαι­στές αγρότες…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συγκλονιστικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα: Ανεπανάληπτες στιγμές αλληλεγγύης και στήριξης στον αγώνα των αγροτών (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Συγκι­νη­τι­κές στιγ­μές αλλη­λεγ­γύ­ης και στή­ρι­ξης δέχτη­καν οι αγρό­τες στο τερά­στιο συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα. Οι εικό­νες αυτές έγι­ναν χαμό­γε­λο ικα­νο­ποί­η­σης στα…

Κοινωνία
Αγρότες — Σύνταγμα: Το δίκαιο του αγώνα τους μετέφεραν εκπρόσωποι των μπλόκων

Το αγω­νι­στι­κό «παρών» των περιο­χών τους μετέ­φε­ραν από την εξέ­δρα του συγκλο­νι­στι­κού συλ­λα­λη­τη­ρί­ου εκπρό­σω­ποι από τα αγρο­τι­κά μπλό­κα, μετα­φέ­ρο­ντας και…