Περιήγηση: Αγωγός φυσικού αερίου

Διεθνή
Η Μόσχα κατηγορεί το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό ότι ανατίναξε τους αγωγούς Nord Stream

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας υπο­στή­ρι­ξε σήμε­ρα ότι «εκπρό­σω­ποι» μιας μονά­δας του Βασι­λι­κού Ναυ­τι­κού της Βρε­τα­νί­ας ανα­τί­να­ξαν τους αγω­γούς φυσικού…

Διεθνή
Κλείνει (προσωρινά) ο Nord Stream 1 — Ανησυχούν οι Ευρωπαίοι για ολοκληρωτική διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου

Η προ­μή­θεια φυσι­κού αερί­ου από τη Ρωσία στη Γερ­μα­νία ανα­στέλ­λε­ται από σήμε­ρα και για δέκα ημέ­ρες προ­κει­μέ­νου να γίνουν εργασίες…