Περιήγηση: Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων

Επικαιρότητα
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: Προκλητική η εισαγγελική πρόταση για απαλλαγή των αστυνομικών στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου

«Η εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση του Σ. Μπου­γιού­κου δίκαια προ­κά­λε­σε οργή για το απαλ­λα­κτι­κό της σκέ­λος, που αφο­ρού­σε στη δρά­ση των αστυνομικών…

Επικαιρότητα
Ο Δικηγορικός Σύλλογος καταδικάζει την αστυνομική βία – απαιτεί άμεση απόδοση ευθυνών

Ο Δικη­γο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών εκφρά­ζει τον έντο­νο απο­τρο­πια­σμό του για τα φαι­νό­με­να υπέρ­βα­σης των νομί­μων ορί­ων αστυ­νο­μι­κής βίας σε βάρος…