Περιήγηση: Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών

Ανακοινώσεις
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Ανακοίνωση για τις αλλαγές στο καταστατικό του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ

Να ακυρώσει άμεσα τις αντιδραστικές καταστατικές αλλαγές στο Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΙΠΕΜ – ΔΟΕ)…