Περιήγηση: Αγωνιστική Συσπείρωση Φωτορεπόρτερ

Επικαιρότητα
Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας: Τρεις έδρες στο νέο ΔΣ για την «Αγωνιστική Συσπείρωση Φωτορεπόρτερ»

Σημα­ντι­κή επι­τυ­χία σημεί­ω­σε στις εκλο­γές για ανά­δει­ξη νέου ΔΣ στην Ένω­ση Φωτο­ρε­πόρ­τερ Ελλά­δας, το ψηφο­δέλ­τιο της «Αγω­νι­στι­κής Συσπεί­ρω­σης Φωτο­ρε­πόρ­τερ». Σε…