Περιήγηση: Αδέσποτα ζώα

Εκδηλώσεις
Συναυλία για τα αδέσποτα ζώα από την ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» στον Κορυδαλλό, την Τετάρτη 28/9

Η Λαϊ­κή Ορχή­στρα «Μίκης Θεο­δω­ρά­κης» και ο Περι­βαλ­λο­ντι­κός Σύν­δε­σμος Δήμων Αθή­νας Πει­ραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) συν­διορ­γα­νώ­νουν την Τετάρ­τη, 28 Σεπτέμ­βρη | 20.30,…

Ατέχνως
Υποκριτές

Γρά­φει η Φαίη Λιά­ρα // Μπή­καν οι μπουλ­ντό­ζες στο Ελλη­νι­κό. Χαρά μεγά­λη από την κυβέρ­νη­ση, ετοι­μά­ζε­ται η κιτς έμπνευ­ση των πολυτελών…

Κοινωνία
Προστασία εν μέσω πανδημίας (Επιστολή Λαϊκής Συσπείρωσης Πεντέλης στον δήμαρχο)

Προς: Δήμαρ­χο Πεντέ­λης κα. Κεχα­γιά Δήμη­τρα, Υπεύ­θυ­νο Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Δήμου Πέντέ­λης , κο. Ξαν­θά­κο Ιωάν­νη Κοι­νο­ποί­η­ση: Δημο­τι­κούς Συμ­βού­λους, Τοπι­κούς Συμβούλους…