Περιήγηση: ΑΔΑΕ

Επικαιρότητα
ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ για ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ: Επιβεβαίωση του δόγματος «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων»

Η αντι­πα­ρά­θε­σή τους, με αφορ­μή τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας Ράμ­μου, εξε­λίσ­σε­ται σε έναν κουρ­νια­χτό συγκά­λυ­ψης του σκο­τει­νού θεσμι­κού πλαι­σί­ου που…

Επικαιρότητα
Ο Δ. Κουτσούμπας για την επιστολή της ΑΔΑΕ: Ο πρωθυπουργός να αναλάβει την ευθύνη του όπως και τα κόμματα που υπέγραψαν τον βούρκο

Δήλω­ση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα για την επι­στο­λή του Προ­έ­δρου της ΑΔΑΕ, Χρή­στου Ράμ­μου. «Τα στοιχεία…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Αναγκαία η πρόσκληση του προέδρου της ΑΔΑΕ στη Βουλή — Επιλεκτικές οι ευαισθησίες ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

«Το ΚΚΕ θεω­ρεί ανα­γκαία και στη­ρί­ζει την πρό­σκλη­ση του προ­έ­δρου της ΑΔΑΕ στη Βου­λή, την οποία αρνεί­ται η κυβερ­νη­τι­κή πλειοψηφία,…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την γνωμοδότηση Ντογιάκου: Υλοποιεί και ενισχύει το «σκοτεινό» θεσμικό πλαίσιο

«Φύλ­λο συκής» του θεσμι­κού βούρ­κου που έχουν συν­δια­μορ­φώ­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις είναι ο ρόλος της δήθεν «ανε­ξάρ­τη­της» δικαιο­σύ­νης και των…