Περιήγηση: αδιόριστοι εκπαιδευτικοί

Κοινωνία
Το ΚΚΕ για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς: Κατάργηση της υποχρεωτικότητας διετούς παραμονής στον τόπο διορισμού

Ερώ­τη­ση προς την υπουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των με θέμα την κατάρ­γη­ση της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας διε­τούς παρα­μο­νής των νεο­διό­ρι­στων εκπαι­δευ­τι­κών στον τόπο…