Περιήγηση: ΑΔΜΗΕ

Κοινωνία
Ηλίας Μαστρολέων (ΠΑΜΕ): Τα «μπλακ άουτ» είναι αποτέλεσμα της πολιτικής «απελευθέρωσης» της ηλεκτρικής ενέργειας

Τα «μπλακ άουτ» είναι απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής «απε­λευ­θέ­ρω­σης» της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας επι­σή­μα­νε, μιλώ­ντας στην ΕΡΤopen, ο Ηλί­ας Μαστρο­λέ­ων, στέ­λε­χος του…