Περιήγηση: Αδριανούπολη

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Μεγάλη πρόκληση εκ μέρους της Τουρκίας η τελευταία εξέλιξη με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς

«Η τελευ­ταία εξέ­λι­ξη με τους δύο Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κούς, που απει­λού­νται με του­λά­χι­στον δύο έτη φυλά­κι­σης, απο­τε­λεί μία μεγά­λη πρό­κλη­ση εκ…