Περιήγηση: ΑΕΠΙ

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Οι ίδιοι οι δημιουργοί να διαχειριστούν και να προστατεύσουν τα πνευματικά δικαιώματά τους

Μέτρα ώστε να μπο­ρέ­σουν οι ίδιοι οι δημιουρ­γοί να δια­χει­ρι­στούν και να προ­στα­τέ­ψουν τα πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τά τους, ζητούν από την…