Περιήγηση: Αεροδρόμιο

Διεθνή
Τουλάχιστον 170 οι νεκροί Αφγανοί από την επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ — Aμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του ISIS

Για του­λά­χι­στον 170 νεκρούς Αφγα­νούς από την επί­θε­ση στο αερο­δρό­μιο της Καμπούλ κάνουν λόγο πολ­λά αμε­ρι­κα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και…

Διεθνή
Νέο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης: το εργοτάξιο της ντροπής — Απαράδετες συνθήκες εργασίας, αστυνομική βία και τρομοκρατία

Εκα­το­ντά­δες εργά­τες του νέου αερο­δρο­μί­ου της Κων/πολης συνε­χί­ζουν να κρα­τού­νται από την αστυ­νο­μία μετά τις μαζι­κές συλ­λή­ψεις των τελευ­ταί­ων ημερών…