Περιήγηση: αεροπειρατεία

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 1948 έγινε από μέλη της ΕΠΟΝ η πρώτη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας

Είναι η πρώ­τη αερο­πει­ρα­τεία στην Ελλά­δα και μία από τις πρώ­τες παγκο­σμί­ως, έγι­νε από 6 νεα­ρούς κομου­νι­στές στις 12 Σεπτεμβρίου…