Περιήγηση: Αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Πειραιάς: Μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην παρουσία του αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle» (ΒΙΝΤΕΟ)

Με συν­θή­μα­τα όπως «Έξω το ΝΑΤΟ να φύγου­νε οι Βάσεις, καμιά συμ­με­το­χή στις επεμ­βά­σεις», χιλιά­δες κόσμος αντα­πο­κρί­θη­κε στο κάλε­σμα του…

Επικαιρότητα
Πειραιάς: Συλλαλητήριο αύριο στο Πασαλιμάνι ενάντια στον ελλιμενισμό του αεροπλανοφόρου «Ντε Γκωλ»

Γιγα­ντο­πα­νό στον Πύρ­γο του Πει­ραιά έχουν αναρ­τή­σει δυνά­μεις του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά, Σωμα­τεί­ων και Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων. Απευ­θύ­νουν πλα­τύ κάλε­σμα συμμετοχής…