Περιήγηση: αεροπορικό ατύχημα

Επικαιρότητα
Αζερμπαϊτζάν: Δεκατέσσερις νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Δεκα­τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα όταν στρα­τιω­τι­κό ελι­κό­πτε­ρο συνε­τρί­βη στο ανα­το­λι­κό Αζερ­μπαϊ­τζάν, ανα­κοί­νω­σε η συνο­ριο­φυ­λα­κή της χώρας. Το αερο­σκά­φος «συνε­τρί­βη σήμερα…

Διεθνή
Κούβα: Συνετρίβη αεροσκάφος τύπου Μπόινγκ 737 με 104 επιβάτες κοντά στην Αβάνα

Αερο­σκά­φος τύπου Μπόινγκ 737 που έκα­νε τη δια­δρο­μή Αβά­να-Ολγκίν συνε­τρί­βη πριν λίγες ώρες κοντά στο διε­θνές αερο­δρό­μιο Χοσέ Μαρ­τί, όπως ανέ­φε­ραν κου­βα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης. Σύμ­φω­να με…