Περιήγηση: Αεροσκάφος

Διεθνή
Το Ισραήλ θεωρεί υπεύθυνο η Ρωσία για την κατάρριψη του αεροσκάφους — «Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε»

Η Ρωσία κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα το Ισρα­ήλ ότι ευθύ­νε­ται για την κατάρ­ρι­ψη ενός ανα­γνω­ρι­στι­κού της αερο­πλά­νου στη Μεσό­γειο εξαι­τί­ας των «εχθρι­κών»…