Περιήγηση: Αθήνα 1917. Με το βλέμμα της Στρατιάς της Ανατολής