Περιήγηση: Αθήνα 9

Πολιτική
Μπογδάνος: Άθλια διαδικτυακή επίθεση του βουλευτή της ΝΔ σε δημοσιογράφο του «Αθήνα 9,84»

Δρι­μύ­τα­τη επί­θε­ση στη δημο­σιο­γρά­φο του ραδιο­σταθ­μού «Αθή­να 9,84» Ελευ­θε­ρία Κου­μά­ντου, επει­δή τόλ­μη­σε να ονο­μά­σει τους φασί­στες με το όνο­μά τους,…