Περιήγηση: Αθανάσιος Διάκος

Αφιερώματα
Ο Θανάσης Διάκος και η μάχη της Αλαμάνας στο Σχολικό μας Θέατρο (1950–1974) (Δ’ Μέρος — Τελευταίο)

Γρά­φει ο Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης //  Ιστο­ρι­κά και ιδε­ο­λο­γι­κά ζητή­μα­τα: Ιστο­ρι­κά: Όταν η Ιστο­ρία εμπλέ­κε­ται με το θρύ­λο ή το μύθο, τότε…

Αφιερώματα
Ο Θανάσης Διάκος και η μάχη της Αλαμάνας στο Σχολικό μας Θέατρο  (1950–1974) — Α’ Μέρος

Γρά­φει ο Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης* // [Μια πρώ­τη προ­σέγ­γι­ση] Εισα­γω­γι­κά:  Η Φθιώ­τι­δα έχει να παρου­σιά­σει τρεις ιστο­ρι­κούς τόπους, όπου συντε­λέ­στη­καν σε…

Ιστορία
Ο λαϊκός στρατός του 1821

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Με αφορ­μή την επέ­τειο της 25 Μάρ­τη, μετα­φέ­ρου­με στο δια­δί­κτυο επί­και­ρο άρθρο από το περιο­δι­κό «Δημο­κρα­τι­κός Στρατός»,…