Περιήγηση: Αθανασάκη Έφη

Κοινωνία
 Εργατική Πρωτομαγιά: Με έκθεση δημιουργίας την τίμησαν οι εργαζόμενοι του ΠαΓΝΗ

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Εργα­ζό­με­νοι όλων των χωρών για έναν κόσμο χωρίς πολέ­μους εκμε­τάλ­λευ­ση, προ­σφυ­γιά»  οι εργα­ζό­με­νοι του ΠαΓΝΗ τίμη­σαν την Εργατική…