Περιήγηση: Αθηνά Κ. Ζαχαρού Λουτράρη

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Κωνσταντίνος Ν. Κανελλάκης, ο αυτοδίδακτος λόγιος της Χίου και η πολύπλευρη προσφορά του στο χιακό πολιτισμό

 Επιμέλεια Τασσώ Γαΐλα // Αθηνάς Κ. Ζαχαρού – Λουτράρη Κωνσταντίνος Ν. Κανελλάκης (1840-1916) Ο αυτοδίδακτος λόγιος της Χίου και η πολύπλευρη προσφορά του…