Περιήγηση: Αθλήτρια

Επικαιρότητα
Δίκη προπονητή ιστιοπλοΐας: Ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου, αθώος για βιασμό ο κατηγορούμενος

Ένο­χος για κατά­χρη­ση σε ασέλ­γεια της ανή­λι­κης αθλή­τριας του, πριν δέκα χρό­νια, κρί­θη­κε με ομό­φω­νη από­φα­ση του Μικτού Ορκω­τού Δικαστηρίου…

Κοινωνία
Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο προπονητής ιστιοπλοΐας — Πώς ερμηνεύονται νομικά δηλώσεις του για την ηλικία της αθλήτριας

Εξη­γή­σεις για τις βαρύ­τα­τες κατη­γο­ρί­ες που του κατα­λο­γί­ζο­νται καλεί­ται να δώσει την Πέμ­πτη το πρωί στον ανα­κρι­τή ο 38χρονος προπονητής…