Περιήγηση: Αθλητές

Διεθνή
Κίνα: Είκοσι ένας αθλητές νεκροί στη διάρκεια υπερμαραθωνίου εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών

Είκο­σι ένας άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους μετα­ξύ των συμ­με­τε­χό­ντων σε έναν ορει­νό αγώ­να ανω­μά­λου δρό­μου 100 χιλιο­μέ­τρων χθες, Σάββατο,…