Περιήγηση: Αιγαιοπελαγίτες Πρόσφυγες στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο

Εκδηλώσεις
Παρουσιάστηκε στην Πάτρα η Β’ έκδοση του βιβλίου «Αιγαιοπελαγίτες Πρόσφυγες στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του Παμ­μι­κρα­σια­τι­κού Συν­δέ­σμου Πατρών & Περι­χό­ρων (στην περιο­χή Προ­σφυ­γι­κά Πατρών), φορέα με τερά­στια προ­σφο­ρά στην πολι­τι­στι­κή ιστορία…