Περιήγηση: Αιγιαλεία

Επικαιρότητα
Τεράστια καταστροφή στην Αιγιαλεία — Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης

Για δεύ­τε­ρο 24ωρο συνε­χί­ζει να μαί­νε­ται η μεγά­λη πυρ­κα­γιά στην περιο­χή της Αιγια­λεί­ας, στην Αχα­ΐα, έχο­ντας ήδη προ­κα­λέ­σει τερά­στιες καταστροφές.…