Περιήγηση: Αιγύπτιοι αλιεργάτες

Κοινωνία
Ξεκινά η δίκη των ναζί Χρυσαυγτών σε β’ βαθμό — Κάλεσμα της οικογένειας Φύσσα — Επανάληψη της καταδίκης

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε η οικο­γέ­νεια του Παύ­λου Φύσ­σα ενό­ψει της δίκης σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που ξεκι­νά­ει στις…

Επικαιρότητα
Έφεση για τις χαμηλές ποινές που επέβαλε το δικαστήριο της Χρυσής Αυγής, ζητούν οι συνήγοροι των Αιγύπτιων ψαράδων

Aίτη­μα προ­κει­μέ­νου να ασκή­σει έφε­ση κατά του σκέ­λους της από­φα­σης της Χρυ­σής Αυγής που αφο­ρά τις ποι­νές που επι­βλή­θη­καν για…

Επικαιρότητα
Δικηγόροι Αιγύπτιων αλιεργατών: Απαράδεκτο αν δοθεί αναστολή στους επίδοξους δολοφόνους

Σε εκτε­νή κοι­νή τους δήλω­ση, οι τρεις δικη­γό­ροι προ­σθέ­τουν ότι «θα είναι απα­ρά­δε­κτο» αν δοθεί ανα­στο­λή στους επί­δο­ξους δολο­φό­νους του…

Επικαιρότητα
Κ. Παπαδάκης: Τα 13 χρόνια φυλάκισης θα γίνουν 34 μήνες — Πιθανόν να ζητήσουμε έφεση για την υπόθεση των Αιγύπτιων ψαράδων

«Τελι­κά η φυλα­κή για ποιον είναι; Για την καθα­ρί­στρια;» ανα­ρω­τή­θη­κε ο συνή­γο­ρος πολι­τι­κής Αγω­γής στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής, Κώστας…