Περιήγηση: Αικατερίνη Κελέση

Επικαιρότητα
Εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ η «Αικατερίνη Κελέση» — Δευτέρα βράδυ η κατάθεσή της

Στη ΓΑΔΑ εμφα­νί­στη­κε το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του η προ­στα­τευό­με­νη μάρ­τυ­ρας της υπό­θε­σης Novartis «Αικα­τε­ρί­νη Κελέ­ση». Το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας, στις…

Επικαιρότητα
Άφαντος και ο δεύτερος προστατευόμενος μάρτυρας — Η θέση του ΚΚΕ

Σε παρω­δία έχει μετα­τρα­πεί η Προ­α­να­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή που διε­ρευ­νά το ρόλο του πρώ­ην ανα­πλη­ρω­τή Δικαιο­σύ­νης, Δ. Παπαγ­γε­λό­που­λου, στην υπό­θε­ση «Novartis».…