Περιήγηση: Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Πολιτική
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: Ποια είναι η νέα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Η Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου είναι η νέα Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας μετά την εκλο­γή της στην ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία που έγι­νε σήμε­ρα το πρωί σε…

Επικαιρότητα
Η δήλωση της Αικ. Σακελλαροπούλου μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για την Προεδρία της Δημοκρατίας

Άκρως τιμη­τι­κή, χαρα­κτή­ρι­σε η Αικ. Σακελ­λα­ρο­πού­λου με δήλω­σή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, την επι­λο­γή του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη να την προτείνει…

Επικαιρότητα
Την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου προτείνει ο κυρ. Μητσοτάκης για Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Την πρό­ε­δρο του ΣτΕ κ. Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου, η οποία επε­λέ­γη στην ηγε­σία του ανώ­τα­του Διοι­κη­τι­κού Δικα­στη­ρί­ου τον Οκτώ­βριο του 2018,…