Περιήγηση: Αιμίλιος Κακλαμάνος

Επικαιρότητα
Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη ενέργεια να τιμωρηθεί φαντάρος γιατί μίλησε σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο

Το ΠΑΜΕ καταγ­γέλ­λει την απα­ρά­δε­κτη την ενέρ­γεια, ένας συνά­δελ­φός μας που υπη­ρε­τεί τη θητεία του στον ελλη­νι­κό στρα­τό, να τιμωρηθεί…