Περιήγηση: Αιολία

Εκδηλώσεις
«Το τέλος της αθωότητας» και η «Ασυμβίβαστη Γενιά» στον κινηματογράφο «Αιολία» (ΔΩΡΕΑΝ)

«Το τέλος της αθω­ό­τη­τας» και η «Ασυμ­βί­βα­στη Γενιά» θα προ­βλη­θούν στο δημο­τι­κό θερι­νό κινη­μα­το­γρά­φο Και­σα­ρια­νής «Αιο­λία» (Φιλα­δελ­φεί­ας και Σολω­μο­νί­δου) την…

Εκδηλώσεις
«Ουζερί Τσιτσάνης», «Χάος», «Και οι Δήμιοι Πεθαίνουν» — Ελεύθερη είσοδος στον «Αιολία» (Σκοπευτήριο Καισαριανής)

Συνε­χί­ζο­νται οι προ­βο­λές από το θερι­νό δημο­τι­κό κινη­μα­το­γρά­φο «Αιο­λία», που λει­τουρ­γεί στην καρ­διά του Άλσους του Σκο­πευ­τη­ρί­ου της Και­σα­ρια­νής (Σολο­μω­νί­δου…