Περιήγηση: Αιτήσεις

Κοινωνία
Παράταση για αιτήσεις εγγραφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Μέχρι την Τετάρ­τη 8 Ιου­λί­ου 2020, στις 23:59, παρα­τεί­νε­ται η προ­θε­σμία υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων για εγγρα­φές και επα­νεγ­γρα­φές βρε­φών-νηπί­ων στους…

Κοινωνία
Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Λήγει την Κυρια­κή, 5 Ιου­λί­ου 2020, στις 23:59, η προ­θε­σμία υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων για εγγρα­φές και επα­νεγ­γρα­φές βρε­φών-νηπί­ων στους βρεφονηπιακούς…

Κοινωνία
Ανοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Ολους» — Με «σειρά» οι αιτήσεις συμμετοχής

Ανοι­ξε χτες το βρά­δυ (Δευ­τέ­ρα, 29/06), η πλατ­φόρ­μα για τις δηλώ­σεις συμ­με­το­χής των δικαιού­χων στο πρό­γραμ­μα του Υπουρ­γεί­ου Του­ρι­σμού «Του­ρι­σμός…

Κοινωνία
ΟΑΕΔ: Αρχίζει από το πρωί της Δευτέρας η υποβολή αιτήσεων για τα 8μηνα κοινωφελούς απασχόλησης 36.500 ανέργων

Ξεκι­νά­ει αύριο Δευ­τέ­ρα, 29 Ιου­νί­ου 2020, στις 11:00 π.μ., η υπο­βο­λή ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων από τους ενδια­φε­ρό­με­νους εγγε­γραμ­μέ­νους ανέρ­γους, 18 ετών…