Περιήγηση: Ακοντισμός

Αθλητικά
«Χρυσή» (και) η Τζένγκο

Ελί­να Τζέν­γκο επι­βε­βαί­ω­σε τις προσ­δο­κί­ες που «γέν­νη­σε» με την εμφά­νι­ση της στα προ­κρι­μα­τι­κά της Πέμ­πτης (18/8), χαρί­ζο­ντας στην Ελλά­δα το…