Περιήγηση: Ακρίβεια

Ατέχνως
ΚΚΕ: Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν θίγουν στο ελάχιστο τις κύριες αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας

«Οι προ­τά­σεις του ΚΚΕ για ουσια­στι­κά μέτρα ανα­κού­φι­σης και μεί­ω­σης των τιμών, για άμε­ση και πλή­ρη επα­να­λει­τουρ­γία λιγνι­τι­κών μονά­δων, για…

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: Κοροϊδία η… «γενναία αύξηση» κατώτατου μισθού — Μόλις 1,66 ευρώ εν μέσω τεράστιας ακρίβειας!

Μόλις 1,66 ευρώ αύξη­ση την ημέ­ρα στον κατώ­τα­το μισθό είναι τελι­κά η περι­βό­η­τη «γεν­ναία» αύξη­ση που ανα­κοί­νω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριάκος…