Περιήγηση: Ακραία καιρικά φαινόμενα

Κοινωνία
Δεκατέσσερις νεκροί και μεγάλες υλικές καταστροφές από τα καταστροφικά καιρικά γεγονότα του 2020

Στη διάρ­κεια του 2020, άλλης μιας χρο­νιάς με ισχυ­ρά και­ρι­κά φαι­νό­με­να, κατα­γρά­φη­καν 25 ζημιο­γό­να και­ρι­κά γεγο­νό­τα, από τα οποία τα…