Περιήγηση: Ακροδεκιοί

Ατέχνως
ΑΣΓΜΕ: Να απομονώσουν γονείς και μαθητές ακροδεξιούς και ναζί που εμφανίζονται αυτές τις μέρες στα σχολεία καλώντας σε καταλήψεις

Να απο­μο­νώ­σουν γονείς και μαθη­τές τα ακρο­δε­ξιά και νεο­να­ζι­στι­κά μορ­φώ­μα­τα που εμφα­νί­ζο­νται αυτές τις μέρες στα σχο­λεία καλώ­ντας σε καταλήψεις…