Περιήγηση: ακροδεξιά

Πολιτική
Συζήτηση στη Βουλή για τις φωτιές: Άσφαιρη κριτική και ρατσιστικά παραληρήματα από τα ακροδεξιά κόμματα

Άσφαι­ρη κρι­τι­κή και ρατσι­στι­κά παρα­λη­ρή­μα­τα περιεί­χαν οι τοπο­θε­τή­σεις των αρχη­γών των ακρο­δε­ξιών κομ­μά­των, στην προ ημε­ρη­σί­ας δια­τά­ξε­ως συζή­τη­ση στη Βουλή,…

Επικαιρότητα
Ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος καταγγέλλει στοχοποίησή του από υποστηρικτή των «Σπαρτιατών» και του Κασιδιάρη

Με ανάρ­τη­σή του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ο δια­σώ­στης Ιάσο­νας Απο­στο­λό­που­λος καταγ­γέλ­λει την στο­χο­ποί­η­σή του από χρή­στη του Twitter με…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ξέπλυμα…

Τους νεο­ε­κλε­γέ­ντες του φασι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος «Σπαρ­τιά­τες» προ­βάλ­λουν όλο και περισ­σό­τε­ρα ΜΜΕ, λίγες μέρες αφό­του ομο­λό­γη­σαν και επί­ση­μα ότι απο­τε­λούν …φωτο­α­ντί­γρα­φο…