Περιήγηση: ακροδεξιά

Επικαιρότητα
Ακροδεξιό κόμμα υπό την ονομασία «Εθνική Απελευθέρωση» ίδρυσε ο Στέφανος Χίος

Κόμ­μα υπό την ονο­μα­σία «Εθνι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση» ανα­κοί­νω­σε χθες ο ακρο­δε­ξιός δημο­σιο­γρά­φος Στέ­φα­νος Χίος. Με χρυ­σαυ­γί­τι­κη φρα­σε­ο­λο­γία, εθνι­κι­στι­κές κορώ­νες και μπόλικο…

Διεθνή
Καναδάς- Κομβόι της ελευθερίας: Κίνημα της ακροδεξιάς και χρήσιμο εργαλείο της άρχουσας τάξης

Το «κομ­βόι της ελευ­θε­ρί­ας» είναι ένα επι­κίν­δυ­νο κίνη­μα για την εργα­τι­κή τάξη και χρή­σι­μο εργα­λείο της άρχου­σας τάξης, υπο­γραμ­μί­ζει σε…

Διεθνή
Εθνικιστικά-ακροδεξιά κόμματα: «Σκάλωσαν» ξανά οι διεργασίες για συγκρότηση ευρωομάδας

Απέ­τυ­χαν ξανά να συμ­φω­νή­σουν στη δημιουρ­γία νέας ομά­δας στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο τα εθνι­κι­στι­κά — ευρω­σκε­πτι­κι­στι­κά κόμ­μα­τα της ΕΕ, που συνα­ντή­θη­καν το…

Πολιτική
«Μακελειό» για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της ακροδεξιάς: Νέο κόμμα ανακοίνωσε ο Στέφανος Χίος

Ψαρεύ­ο­ντας στα θολά νερά της δεξα­με­νής ψηφο­φό­ρων της ναζι­στι­κής-εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, ο «δημοσιογράφος»-παρουσιαστής Στέ­φα­νος Χίος ανα­κοί­νω­σε την κάθο­δο στις επόμενες…