Περιήγηση: Αλάσκα

Επικαιρότητα
Φωτογραφικές μηχανές σημαντικών εξερευνητών βρέθηκαν σε παγετώνα 85 χρόνια μετά

Μετά από 85 χρό­νια βρέ­θη­καν οι φωτο­γρα­φι­κές κάμε­ρες και ο εξο­πλι­σμός ενός διά­ση­μου Αμε­ρι­κα­νού εξε­ρευ­νη­τή και φωτο­γρά­φου, του Μπρά­ντ­φορντ Γουόσμπερν,…

Διεθνή
Αναχαιτίσεις σε Μαύρη Θάλασσα και Αλάσκα — Πτήσεις επίδειξης ισχύος

Αμε­ρι­κα­νι­κά μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη ανα­χαί­τι­σαν και συνό­δευ­σαν τέσ­σε­ρα ρωσι­κά βομ­βαρ­δι­στι­κά που μπο­ρούν να μετα­φέ­ρουν πυρη­νι­κά όπλα, κατά την διάρ­κεια πτή­σης ρουτίνας…