Περιήγηση: Αλέκα

Πολιτική
Καλή επιτυχία

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Ο παλιός πρό­ε­δρος της ΕΣΗΕΑ έγρα­ψε ένα ειρω­νι­κό αρθρά­κι για την ιδε­ο­λο­γι­κή καθα­ρό­τη­τα του ΚΚΕ, ενοχλημένος…