Περιήγηση: Αλέκος Αρβανιτίδης ΠΑΜΕ

Επικαιρότητα
37ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΔΕΔΥ: Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν «με οργάνωση, αγώνα και συσπείρωση στο ΠΑΜΕ»

Κάλε­σμα ενό­τη­τας, συμπό­ρευ­σης και αγώ­να για ένα κίνη­μα απαλ­λαγ­μέ­νο και χει­ρα­φε­τη­μέ­νο από το αστι­κό κρά­τος, την εργο­δο­σία και τις κυβερνήσεις…