Περιήγηση: Αλέκος Χατζηκώστα

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του νέου βιβλίου «29 Στιγμές» του Αλέκου Χατζηκώστα στη Νάουσα

Με μεγά­λη συμ­μέ­το­χη κόσμου- παρά τη πραγ­μα­το­ποί­η­ση και άλλων εκδη­λώ­σε­ων τη ίδια ώρα- πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η παρου­σί­α­ση του νέου βιβλί­ου του…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ορισμένες σκέψεις με αφορμή το βιβλίο: «Ναπολέων Σουκατζίδης- Το μεγαλείο ενός αγωνιστή Αντίστασης» του Θέμου Κορνάρου

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Κυκλο­φό­ρη­σε πρό­σφα­τα από τις εκδό­σεις «ατε­χνως»- σε μία ιδιαί­τε­ρα καλαί­σθη­τη έκδο­ση- το βιβλίο «Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης- Το μεγαλείο…

Ιστορία
Αθλητές και εξορία: «Ίσως γιατί από την… πυγμή μου εκινδύνευε να καταρρεύσει το καθεστώς»

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // (Εξό­ρι­στοι πρω­τα­θλη­τές στα 1947) Ανά­με­σα στους χιλιά­δες αγω­νι­στές της Αντί­στα­σης που βρέ­θη­καν στις φυλα­κές και…