Περιήγηση: Αλέξανδρος Διακόπουλος

Επικαιρότητα
Παραιτήθηκε ο Αλ. Διακόπουλος, σύμβουλος του πρωθυπουργού, μετά τις δηλώσεις του για το Oruc Reis

Την παραί­τη­σή του από τη θέση του Συμ­βού­λου Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας του Πρω­θυ­πουρ­γού υπέ­βα­λε σήμε­ρα ο Αντι­ναύ­αρ­χος ε.α. Αλέ­ξαν­δρος Δια­κό­που­λος. Σε…