Περιήγηση: Αλέξανδρος Κελέκης

Εκδηλώσεις
Ακούσατε!!! Ακούσατε!!! Το θεατράκι της ΒαΛΙΛΗτσας σας περιμένει το Σάββατο 23/12 στα Εξάρχεια

Ακού­σα­τε!!! Ακού­σα­τε!!! Το θεα­τρά­κι της ΒαΛΙ­ΛΗ­τσας σας περι­μέ­νει μαζί με καλι­καν­τζα­ρά­κια, ταράν­δους και φυσι­κά τον Αϊ Βασί­λη, να σας γνωρίσουν…

Εκδηλώσεις
Το θεατράκι της ΒαΛΙΛΗτσας σας περιμένει να σας γνωρίσει «Τη Βελόνα» της Λιλής Γάτη

Δελ­τίο τύπου Παρου­σί­α­ση παι­δι­κού βιβλί­ου — «Η βελό­να» Νέα Κυκλο­φο­ρία Εκδό­σεις Εντύ­ποις 29/11/2017 Ακού­σα­τε!!! Ακού­σα­τε!!! Το θεα­τρά­κι της ΒαΛΙ­ΛΗ­τσας σας περι­μέ­νει μαζί…