Περιήγηση: Αλέξανδρος Κόντης

Κοινωνία
Τα όπλα της Χρυσής Αυγής — Έγγραφο — βόμβα για τον Μιχαλολιάκο και τα πρωτοπαλίκαρά του

Eγγρα­φα που απο­δει­κνύ­ουν την κατο­χή ενός παρά­νο­μου, μικρού οπλο­στα­σί­ου από τα ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της Χρυ­σής Αυγής προ­στέ­θη­καν στη λίστα των αναγνωστέων…