Περιήγηση: Αλέξανδρος Μυράτ

Εκδηλώσεις
Συναυλία με τη συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ με έργα Σοβιετικών συνθετών διοργανώνει το ΚΚΕ στο Μέγαρο την Τετάρτη

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει την Τετάρ­τη 18 Οκτω­βρί­ου, στις 8.30 μ.μ., στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών, συναυ­λία με τη…