Περιήγηση: Αλέξης Γρηγορόπουλος

Επικαιρότητα
Πρωτοφανές, επιχείρησαν να γίνει η δίκη Κορκονέα χωρίς την παρουσία της οικογένειας του Αλέξη και των δικηγόρων της

Tην ανα­βο­λή επ’ αόρι­στον της εκδί­κα­σης της υπό­θε­σης του ειδι­κού φρου­ρού Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα για τη δολο­φο­νία του 15χρονου Αλέ­ξαν­δρου Γρηγορόπουλου…