Περιήγηση: Αλέξης Γρηγορόπουλος

Επικαιρότητα
Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Αναίρεση κατά της απελευθέρωσης Κορκονέα ζητούν οι δικηγόροι της οικογένειας

Την αναί­ρε­ση της από­φα­σης του Μει­κτού Ορκω­τού Εφε­τεί­ου της Λαμί­ας για την ευνοϊ­κή ποι­νι­κή μετα­χεί­ρι­ση που επι­φύ­λα­ξε στον ειδι­κό φρουρό…

Επικαιρότητα
Πρωτοφανές, επιχείρησαν να γίνει η δίκη Κορκονέα χωρίς την παρουσία της οικογένειας του Αλέξη και των δικηγόρων της

Tην ανα­βο­λή επ’ αόρι­στον της εκδί­κα­σης της υπό­θε­σης του ειδι­κού φρου­ρού Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα για τη δολο­φο­νία του 15χρονου Αλέ­ξαν­δρου Γρηγορόπουλου…