Περιήγηση: Αλέξης Γρηγορόπουλος

Επικαιρότητα
Την απόφαση για Κορκονέα ζήτησε ο Άρειος Πάγος για να δει αν συντρέχουν λόγοι αναίρεσης

Το ενδε­χό­με­νο άσκη­σης αναί­ρε­σης κατά της από­φα­σης του Μει­κτού Ορκω­τού Εφε­τεί­ου Λαμί­ας για την απο­φυ­λά­κι­ση του ειδι­κού φρου­ρού Επα­μει­νών­δα Κορκονέα,…

Επικαιρότητα
Η ΚΝΕ καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή στον Άρειο Πάγο και το υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποφυλάκιση του Κορκονέα

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας την Παρα­σκευή 2 Αυγού­στου στις 10 π.μ. στον Άρειο Πάγο και στις 11.30 π.μ. στο υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης θα…

Κοινωνία
Ανακοινώθηκε η ποινή του Εφετείου για τον δολοφόνο του Αλέξη Γρηγορόπουλου, Επαμεινώνδα Κορκονέα

Ομό­φω­να ένο­χο έκρι­νε τον Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα το Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο Λαμί­ας για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση, με άμε­σο δόλο. Ως εκ…

Επικαιρότητα
Δίκη για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου — Υπόνοιες για μεθόδευση προκειμένου η απόφαση να εκδοθεί μετά την ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

Μέσα σε κλί­μα έντα­σης εξε­λί­χθη­κε η σημε­ρι­νή ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία στο Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο της Λαμί­ας οπού εξε­λίσ­σε­ται η δίκη του…

Κοινωνία
Την πόρτα της αποφυλάκισης Κορκονέα άνοιξε η εισαγγελέας με την πρότασή της — Ζήτησε αλλαγή κατηγορητηρίου

Την τρο­πο­ποί­η­ση του κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου από ανθρω­πο­κτο­νία με ευθύ δόλο σε ανθρω­πο­κτο­νία με ενδε­χό­με­νο δόλο, πρό­τει­νε ο εισαγ­γε­λέ­ας Εφε­τών της Λαμίας,…