Περιήγηση: Αλέξης Μινωτής

Θέατρο
Αλέξης Μινωτής

Ο κορυ­φαί­ος δρα­μα­τι­κός ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της Αλέ­ξης Μινω­τής γεν­νή­θη­κε στα Χανιά στις 8 Αυγού­στου 1906. Μετά τις εγκύ­κλιες σπου­δές του στο γυμνάσιο…