Περιήγηση: Αλήθειες και ψέματα για το λιμό της Ουκρανίας

Επικαιρότητα
Νίκος Μόττας: «Eπίσημη ιδεολογία της EE o αντικομμουνισμός και η θεωρία των δύο άκρων»

Τηλε­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη με τον συγ­γρα­φέα Νίκο Μότ­τα, είχε ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας κατά τη διάρ­κεια της εκπο­μπής του «Λόγια στα­ρά­τα» (ΡΑΔΙΟ-ΑΙΧΜΗ)…