Περιήγηση: Αλίνα Καμπάεβα

Αθλητικά
Αλίνα Καμπάεβα: Οι κυρώσεις σε βάρος ρώσων αθλητών είναι «η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του αθλητισμού»

Ως «την πιο μαύ­ρη σελί­δα στην ιστο­ρία του αθλη­τι­σμού» χαρα­κτή­ρι­σε τις κυρώ­σεις που επι­βάλ­λο­νται σε βάρος ρώσων αθλη­τών και αθλητριών…