Περιήγηση: Αλίντα Δημητρίου

Κινηματογράφος
Αλίντα Δημητρίου: «Το μήνυμά μου είναι η πίστη στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα παλεύει πάντα για το δίκιο»

Ένα καθα­ρό, στο ήθος, συνε­πές, στην κοι­νω­νι­κή του απο­στο­λή, και ευαί­σθη­το, στην προ­σέγ­γι­ση των «ανω­νύ­μων» αγω­νι­στών που την έγρα­ψαν, κινηματογραφικό…